News

ICC – T20 ஆல்ரவுண்டர் தரவரிசையில் இந்தியாவின் ஹர்திக் பாண்டியாவை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு இலங்கையின் வனிந்து ஹசரங்க முதல் இடத்தை பிடித்தார்

ICC – T20I ஆல்ரவுண்டர் தரவரிசையில் இந்தியாவின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியாவை பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு இலங்கையின் வனிந்து ஹசரங்க முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

மற்ற வீரர்களின் தர வரிசை

Recent Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button