இலங்கை

முச்சக்கர வண்டி கட்டணம் மேல் மாகாணத்தில் 10 ரூபாவால் குறைக்கப்படுகிறது.

மேல் மாகாணத்தில் முச்சக்கர வண்டி கட்டணத்தை குறைக்க தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மேல் மாகாண வீதி பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபை அறிவித்துள்ளது.

அதிகாரசபையின் படி, திருத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் ஜூலை 15 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.

இதன் மூலம், முதல் கிலோமீட்டருக்கு 100 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்

இரண்டாவது கிலோமீட்டருக்கு 90 ரூபாய் வசூலிக்கப்படும்.

Recent Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button